Audi quattro Cup

Zasady uczestnictwa

Format turnieju

a) Turniej rozgrywany jest drużynowo. W skład drużyny wchodzi dwóch zawodników. Turniej rozgrywany jest w formacie Greensome Stableford Netto z HCP Gry.

b) Definicja formatu Greensome – Obaj zawodnicy z drużyny wykonują tee shot swoimi piłkami. Następnie po oddanych dwóch tee shot’ach zawodnicy wybierają jedną, lepszą piłkę, którą kontynuują grę aż do zakończenia dołka. Drugie uderzenie wybraną, lepszą piłką po tee shot wykonuje zawodnik, którego piłka nie została wybrana. Kolejne uderzenia gracze drużyny wykonują na zmianę.

c) Do wyznaczenia HCP Gry drużyny branych pod uwagę będzie 60% HCP Gry osoby z niższym handicapem oraz 40% HCP Gry osoby z wyższym handicapem.

Uprawnieni do gry w turnieju

W Turnieju mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

a) Zawodnik musi być amatorem według definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited

b) Zawodnik musi być zrzeszony w klubie członkowskim Polskiego Związku Golfa i musi posiadać kartę handicapową wydaną przez Polski Związek Golfa aktualną na dzień rejestracji do Turnieju lub Zawodnik musi posiadać kartę handicapową, aktualną na dzień rejestracji do Turnieju, wydaną przez inną niż Polski Związek Golfa narodowy związek/federację golfa będącą członkiem Europejskiej Federacji Golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego oficjalnego potwierdzenia handicapu.

c) Maksymalny handicap dla gracza wynosi 36.

d) Maksymalny handicap dla drużyny wynosi 56.

e) Maksymalna różnica handicapu między zawodnikami jednej drużyny nie może przekraczać 20.

f) Zawodnik w dniu rejestracji do Turnieju musi mieć ukończone 18 lat.

Zasady rejestracji i opłaty turniejowe

UWAGA: Zawodnicy powinni zgłaszać się do turnieju jako dwuosobowe drużyny (w związku z czym wobec uczestników zostanie zastosowana zniżka od opłat wpisowych). W przypadku indywidualnych zgłoszeń zawodnicy będą dobierani w dwuosobowe drużyny za pośrednictwem Organizatora Turnieju, w oparciu o listę zgłoszonych i opłaconych zawodników.

Uczestnicy Turnieju zobowiązani są uiścić opłatę turniejową w wysokości:

W przypadku zgłoszenia dwuosobowej drużyny opłata wpisowa zostanie pomniejszona o 50 zł/os od opłat wskazanych w pkt. a)-b):

Potwierdzeniem udziału w zawodach jest wniesienie opłaty turniejowej (udział w turnieju, piłki na driving range, catering – posiłki wraz z napojami oraz udział w ceremonii rozdania nagród).

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Bank: Bank Pekao S.A.
Nr rachunku: 31 1240 1066 1111 0010 3000 0684

Dla przelewów zagranicznych: IBAN – PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW

Opis wpłaty: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa za Audi quattro Cup Polska 2018