Audi quattro Cup

Rejestracja

1. Zgłoszenie:
2. Formularz:
kobieta mężczyzna
Zawodnik I
kobieta mężczyzna
Zawodnik II
kobieta mężczyzna

Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Zawodów Audi quattro Cup Polska i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez organizatora dla celów statystycznych, marketingowych, współzawodnictwa sportowego i związanych z działalnością statutową Polskiego Związku Golfa.

Wyrażam zgodę na podawanie przez organizatora do publicznej wiadomości informacji o uzyskanych przeze mnie wynikach sportowych w turnieju Audi quattro Cup Polska, w szczególności za pośrednictwem serwisów i narzędzi internetowych (livescoring).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora w zakresie określonym w regulaminie Audi quattro Cup 2018 Polska.

Oświadczam, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju Audi quattro Cup Polska.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu realizacji działań marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.