Rejestracja Audi quattro Cup World Final
Audi quattro Cup 2024
Sobienie Królewskie G&CC, 24.08.2024 r.
audi.pl

O turnieju

Turniej Audi quattro Cup Polska 2024

24 sierpnia 2024 r. na polu G&CC w Sobieniach Królewskich odbędzie się turniej eliminacyjny do Audi quattro Cup World Final. Turniej rozgrywany będzie w formacie greensome stableford (drużyny dwuosobowe).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!

Galeria

1. Zgłoszenie:
2. Formularz:
Maksymalny handicap wynosi: 36 dla indywidualnego gracza, 56 dla pary.
kobieta
mężczyzna
Zawodnik I
kobieta
mężczyzna
Zawodnik II
kobieta
mężczyzna

Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Zawodów Audi quattro Cup Polska i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez organizatora dla celów statystycznych, marketingowych, współzawodnictwa sportowego i związanych z działalnością statutową Polskiego Związku Golfa.

Wyrażam zgodę na podawanie przez organizatora do publicznej wiadomości informacji o uzyskanych przeze mnie wynikach sportowych w turnieju Audi quattro Cup Polska, w szczególności za pośrednictwem serwisów i narzędzi internetowych (livescoring).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora w zakresie określonym w regulaminie Audi quattro Cup 2024 Polska.

Oświadczam, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju Audi quattro Cup Polska.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu realizacji działań marketingowych.

 

Kontakt

Organizator turnieju:

Polski Związek Golfa

ul. Gen. Józefa Zajączka 11 m. 14
01-510 Warszawa
tel: +48 22 299 23 96

email: turnieje@polski.golf