Rejestracja Audi quattro Cup World Final
Audi quattro Cup 2021
Sobienie Królewskie G&CC, 28 sierpnia 2021 r.
audi.pl

O turnieju

Turniej Audi quattro Cup Polska 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju Audi quattro cup Polska rozgrywanym w formacie greensome stableford (drużyny dwuosobowe). Turniej odbędzie się 28 sierpnia 2021 r. na polu G&CC w Sobieniach Królewskich. Zwycięska para zawodników pojedzie we wrześniu na turniej finałowy do Austrii.

Zapraszamy do uczestnictwa, życzymy zwycięstwa i pobicia osobistych rekordów!

Galeria

Rejestracja

1. Zgłoszenie:
2. Formularz:
Maksymalny handicap wynosi: 36 dla indywidualnego gracza, 56 dla pary.
kobieta
mężczyzna
Zawodnik I
kobieta
mężczyzna
Zawodnik II
kobieta
mężczyzna

Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Zawodów Audi quattro Cup Polska i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez organizatora dla celów statystycznych, marketingowych, współzawodnictwa sportowego i związanych z działalnością statutową Polskiego Związku Golfa.

Wyrażam zgodę na podawanie przez organizatora do publicznej wiadomości informacji o uzyskanych przeze mnie wynikach sportowych w turnieju Audi quattro Cup Polska, w szczególności za pośrednictwem serwisów i narzędzi internetowych (livescoring).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora w zakresie określonym w regulaminie Audi quattro Cup 2020 Polska.

Oświadczam, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju Audi quattro Cup Polska.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu realizacji działań marketingowych.

 

?>

Kontakt

Organizator turnieju:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-3212
00-697 Warszawa
tel. +48 22 6305560

email: turnieje@polski.golf